Geen categorie

 

Erosie in de sier- en fruitteelt

Geschreven 6 december 2016

In de sierteelt en de fruitteelt is de bodem van onschatbare waarde om een goede productkwaliteit te garanderen. Bodemerosie, het wegspoelen van de vruchtbare toplaag door regenval, is een belangrijk fenomeen dat door klimaatverandering vermoedelijk alleen maar zal toenemen. In Vlaanderen is 100.000 ha bodem erosiegevoelig, waardoor jaarlijks ongeveer 2.000.000 ton bodem wegspoelt. 20% hiervan komt in de waterlopen terecht. Per 1 januari 2015 dienen telers met erosiegevoelige percelen bepaalde maatregelen, zoals een minimale bodembedekking (80%), toe te passen. Vanuit... lees verder

Te veel vrouwelijke leerkrachten?

Geschreven 24 november 2016

Intuïtief wordt vaak verondersteld dat het onderpresteren van jongens t.o.v. meisjes in het leerplichtonderwijs het gevolg is van de vele vrouwen van wie ze les krijgen. Dit is echter een klassiek voorbeeld van verwarring tussen causaliteit en correlatie. Uit een grootschalig onderzoek van Marcel Helbig op de gegevens van meer dan 100.000 leerlingen in 21 Europese landen blijkt dat jongens niet beter scoren voor wiskunde of lezen als ze les krijgen van meer mannelijke leerkrachten. Ook in mijn eigen onderzoek... lees verder

Balpen speciaal voor vrouwen

Geschreven 23 november 2016

Stand-upcomedian Ellen DeGeneres ontving gisteren samen met 20 andere artiesten, atleten en activisten een Presidential Medal of Freedom van Barack Obama. Ellen kreeg deze onderscheiding voor haar inspanningen om op te komen voor de rechten van holebi's. Al jaren verzet de tv-presentatrice zich op een bijzonder humoristische en tegelijk doodernstige manier tegen genderstereotypen en geweld tegen holebi's. Op de video van de ceremonie die viraal gaat, is te zien hoe Ellen DeGeneres meer dan één traan moet wegpinken. Voor de... lees verder

Leven na een PhD – Deel 2: After-work

Geschreven 20 november 2015

Deel 2: After-work In het laatste jaar van mijn doctoraat heb ik (bijna) niets anders gedaan dan experimenten afmaken en achter mijn pc zitten om te schrijven. Na mijn openbare verdediging had ik 3 maanden nodig om te bekomen van de stress en drukte en afscheid te nemen van mijn doctoraat en het labo waar ik 6 jaar lang had gewerkt. Ik had opeens terug massa’s tijd en was volledig overweldigd. Bij deze wil ik daarom iedereen die doctoreert of... lees verder

Hoe verwijdert een bos fijn stof uit de lucht?

Geschreven 6 november 2015

Thomas Schaubroeck is één van de vijf laureaten voor de Eos Pipet 2015, de award voor de meest beloftevolle wetenschapper in Vlaanderen. Stem voor Thomas in de race om de publieksprijs. Hoeveel fijn stof verwijdert een bos uit de lucht? Dit is de hamvraag waarover mijn collega’s en ikzelf onze hoofden gebroken hebben. Metingen van exacte hoeveelheden schieten voorlopig nog te kort en we hebben bijgevolg een model ontwikkeld dat een inschatting kan maken. 1. Fijn stof Fijn stof zijn partikels bestaande uit vloeistof en... lees verder