Erosie in de sier- en fruitteelt

6 december 2016 door Dieter Blancquaert in Geen categorie

In de sierteelt en de fruitteelt is de bodem van onschatbare waarde om een goede productkwaliteit te garanderen. Bodemerosie, het wegspoelen van de vruchtbare toplaag door regenval, is een belangrijk fenomeen dat door klimaatverandering vermoedelijk alleen maar zal toenemen. In Vlaanderen is 100.000 ha bodem erosiegevoelig, waardoor jaarlijks ongeveer 2.000.000 ton bodem wegspoelt. 20% hiervan komt in de waterlopen terecht. Per 1 januari 2015 dienen telers met erosiegevoelige percelen bepaalde maatregelen, zoals een minimale bodembedekking (80%), toe te passen. Vanuit de praktijk zien we dat deze maatregelen vaak als onrealistisch of praktisch niet haalbaar worden ervaren. De wetgeving is nu herzien, de telers mogen hun eigen expertise aanwenden om erosie te voorkomen en te bestrijden. Ze hebben hierbij de keuze tussen enkele erosiepaketten, zoals het aanleggen van bufferstroken (grasstroken), teelttechnische maatregelen (niet-kerende bodembewerking) en structurele maatregelen (aanleggen van een aarden dam).

Erosiebestrijdende maatregelen zijn reeds vrij goed ingeburgerd binnen de extensieve landbouw en (in mindere mate) groenteteelt, maar nog niet goed gekend binnen de sier- en fruitteelt. Binnen dit demonstratieproject zullen we onderzoeken welke erosiebestrijdende maatregelen kunnen toegepast worden binnen de sier- en fruitteelt. Ikzelf zal me concentreren op de sierteeltsector. Het erosieprobleem stelt zich daar hoofdzakelijk bij de boomkwekerijen. In het kader van dit project heb ik enkele percelen bezocht die met de problematiek te maken hebben. Samen met andere telers en belanghebbenden zullen we nu enkele voorstellen doen en uitproberen op deze percelen. In een later stadium nodigen we sier- en fruittelers uit om hen de resultaten ten velde te laten zien, zodat ze dit ook zelf kunnen toepassen op hun erosiegevoelige percelen. Dit project is een samenwerking tussen het Proefcentrum voor Sierteelt, Proefcentrum Fruitteelt VZW en Proefcentrum voor de Aardappelteelt en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling.

img_20161021_135742

 

img_20161021_140035

img_20161021_140904

Een reactie geven