Te veel vrouwelijke leerkrachten?


Intuïtief wordt vaak verondersteld dat het onderpresteren van jongens t.o.v. meisjes in het leerplichtonderwijs het gevolg is van de vele vrouwen van wie ze les krijgen.

Dit is echter een klassiek voorbeeld van verwarring tussen causaliteit en correlatie.

correlation

Uit een grootschalig onderzoek van Marcel Helbig op de gegevens van meer dan 100.000 leerlingen in 21 Europese landen blijkt dat jongens niet beter scoren voor wiskunde of lezen als ze les krijgen van meer mannelijke leerkrachten.

Ook in mijn eigen onderzoek vond ik geen grote verschillen in leerkrachtstijl tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten.

Onbewuste genderstereotypering is bij mannelijke en vrouwelijke leerkrachten even sterk aanwezig.

Stem voor Els als meest beloftevolle jonge onderzoeker in Vlaanderen: klik hier
Lees meer over het onderzoek van Els: klik hier

 

 


Een reactie op “Te veel vrouwelijke leerkrachten?”

 1. Lucien Hermans Beantwoorden | Permalink

  Beste
  als ict-coördinator in het lager onderwijs ondersteun ik de leerkrachten klasintern bij het integreren van ict in de dagelijkse klaspraktijk. Bijna alle collega's zijn juffen. Wat mij enorm opvalt is het feit dat zij erg veel in de plaats van de leerlingen doen.
  Een opmerkelijk feitje: wanneer een leerling aan de computer zit en er iets niet gaat en hier om hulp vraagt, laat, als ik bij hem kom staan, die leerling direct de muis los en verwacht blijkbaar dat ik het overneem, iets wat ik van nature niet doe. Ik help alleen verbaal en via vragen (geen antwoorden). De leerling moet zelf trachten tot een oplossing te komen (probleemoplossend denken.
  Het valt mij al jaren op dat juffen sneller het probleem zelf willen oplossen, iets wat bij mannelijke leerkrachten (vroeger) niet zozeer gebeurde.
  Jonge, mannelijke stagiaires doen dit ook al 'iets te veel': dat doen ze 'omdat dat dan vlugger gaat' (maar de leerling leer- en ontwikkelingskansen mist...).
  mvg
  Lucien Hermans

Een reactie geven