Over Global Change Ecology UAntwerp

Avatar of Global Change Ecology UAntwerp

Het Global Change Ecology Centre van de UAntwerpen is een samenwerking tussen drie onderzoeksgroepen van het Departement Biologie. Het centrum benadert de invloed van globale veranderingen op natuurlijke ecosystemen vanuit verschillende oogpunten: klimaatopwarming en extreme klimaten, invasieve planten en dieren, veranderingen in de natuurlijke cyclus van cruciale elementen (zoals stikstof en fosfor), habitatfragmentatie,…

Op deze blog kijken we met een open blik naar een wereld in verandering, en trachten we klare info te verschaffen omtrent de meest actuele milieuthema’s in een snel veranderende wereld.

Op deze blog tonen wij een selectie van de artikels op onze groepsblog: globalchangeecology.blog

 

Alle Posts door Global Change Ecology UAntwerp

 
 

Op expeditie in tropisch Afrika!

Geschreven 8 september 2014

In September 2012 trokken we met onderzoekers van het Departement Biologie van de Universiteit Antwerpen (vakgroep Ecosysteembeheer, ECOBE) op expeditie in de Okavango Delta in Botswana, één van de grootste draslandgebieden ter wereld. De Okavango Delta is een biodiversiteitshotspot op het Afrikaanse continent. Het is een uniek gebied: de rivier de Okavango mondt uit in de Kalahari woestijn, en daar verdampt bijna al het water. Ondanks deze sterke verdamping blijft het water in de Delta zoet, en dit is verbazingwekkend.... lees verder

Silicium in Belgische bieren: hoe straffer, hoe beter!

Geschreven 30 november 2012

i.s.m Jonas Schoelynck Bier is een essentieel onderdeel van de Belgische cultuur. De variëteit in smaak en ingrediënten in het gerstenat is nergens zo groot als in ons land. Bieren hebben een gemeenschappelijk ingrediënt: silicium. Dat element associëren veel mensen eerder met zand en/of computers. Het is inderdaad het meest voorkomende element in de bodem na zuurstof, en een belangrijk element in de hightech industrie (cfr. Silicon Valley). Het speelt ook een belangrijke rol in natuurlijke ecosystemen als basisnutriënt voor... lees verder

Er broedt iets in de modder, part 2!

Geschreven 28 december 2010

Jawel, hier is hij! De eerste sequel op een eigen blogpost... Niets is immers commercieel interessanter dan een vervolg, zo leerde ik van de  B-filmwereld. Je moet zowaar nog minder verhaallijn ontwikkelen en het al dan niet overleven van de ietwat zwaarlijvige sheriff is ook al onbelangrijk. Ofwel herleeft hij gewoon, ofwel vind je wel één of ander familielid dat nu de monsters moet bestrijden... Sheriff Jeff, uit "The Giant Spider Invasion"   Eén gouden regel: met zo’n sequel wacht je... lees verder

ALG NV

Geschreven 28 september 2010

Onze samenleving heeft een enorme hoeveelheid energie nodig om zich draaiende te houden: meer dan 80% wordt nog altijd geleverd door fossiele brandstoffen. We weten allemaal dat dit niet houdbaar is. Fossiele brandstoffen zijn uitputtelijk. De huidige prognoses tonen bijvoorbeeld aan dat de productie van ruwe olie tegen 2100 volledig zal stilvallen. En dan zijn er nog de milieuconsequenties van fossiele brandstoffen. We zijn dus naarstig op zoek naar alternatieven. Ooit was koude fusie het wonderwoord, de nucleaire fusie van atomen... lees verder

Geen (as)wolkje aan de lucht

Geschreven 15 juni 2010

De Ijslandse vulkaan met de moeilijk uit te spreken en al even moeilijk neer te pennen naam (dus vergeef me eventuele fouten), de Eyjafjallajökull, hinderde in april en mei nog sterk het luchtverkeer. Dit is ondertussen alweer een tijdje achter de rug. En dat zullen we weten... Op 22 mei was er een wolkenloze hemel boven ons huis in Schelle. Hoewel, wolkenloos? Vlaanderen wil de transport-hub van Europa worden, en in de lucht lijkt dit alvast te lukken. De aswolk is... lees verder

Oceaan in ‘t zuur

Geschreven 9 mei 2010

Hoewel wetenschappelijk ambassadeur en volksheld Frank De Winne met het leeuwendeel van de aandacht ging lopen, zorgde het eredoctoraat van voorzitter Rajendra Pachauri aan de Universiteit Antwerpen ervoor dat het IPCC weer even in de Belgische media kwam. De man moest in de krant en op televisie vooral doen wat hij ongetwijfeld recent tot in den treure deed: verantwoording afleggen voor enkele, zij het spijtige, onzorgvuldigheden bij de rapportage van het IPCC. Onzorgvuldigheden die niet toevallig op en rond de top in Kopenhagen... lees verder

Een kopje koffie van 140 liter

Geschreven 6 januari 2010

Met Kopenhagen vers in het geheugen, gaat het woord koolstof-voetafdruk vlot over de tong. Iedereen, behalve misschien een pak politieke leiders, is er immers van doordrongen dat er nu iets moet gedaan worden aan onze buitensporige uitstoot van CO2 in de atmosfeer. Niet alleen omwille van de bijhorende klimaatsopwarming trouwens. Ook de verzuring van de oceanen als gevolg van verhoogde CO2-concentraties zou wel eens grote gevolgen kunnen hebben. Daarover heb ik het misschien in een volgende post. Hier zou ik... lees verder

Allen tegen de Aliens

Geschreven 25 oktober 2009

In September was ik in de Westelijke Kaapregio in Zuid-Afrika, voor een staalnamecampagne in het stroomgebied van de Bergrivier, pal in de Zuid-Afrikaanse wijnstreek. Naast heel wat staalnamewerk, maakte ik er ook kennis met het Working for Water programma van de Zuid-Afrikaanse regering. Met dit programma wil het land de zoetwaterbeschikbaarheid in de toekomst veiligstellen. Het plan heeft iets bijzonder ingenieus. De Zuid-Afrikaanse machthebbers streven naar een win-win-winsituatie. Het Working for Water programma moet leiden tot tewerkstelling voor de grote... lees verder

Grote meren, droge meren?

Geschreven 26 augustus 2009

Er is een Scheldeoorlogje aan de gang tussen Vlaanderen en Nederland. De in 2005 ondertekende Scheldeverdragen voorzien dat Nederland de Westerschelde zal verdiepen, zodat een getijdenonafhankelijke scheepvaart kan gegarandeerd worden van 13,10 meter. De Nederlandse Kamer keurde de verdragen in 2005 goed, waardoor de langverwachte verdieping, zo essentieel voor de Antwerpse haven, eindelijk kon aanvatten. Maar dat was buiten de Zeeuwse koppigheid gerekend. Enkele lokale landbouw- en landschapsorganisaties protesteerden tegen de ontpolderingen gekoppeld aan de verdieping (meerbepaald de Hedwigepolder op... lees verder

Stinkt uw vis?

Geschreven 2 juni 2009

Lust u ook graag eens een bordje paling? En dan liefst nog een zelfgevangen beestje, opgevist hengelend op een zondagmiddag? Pas dan dubbel op, want hoewel het niet verboden is om zelfgevangen paling te consumeren, stelt u zich vrijwillig bloot aan een risico dat vele malen groter is dan het eten van kip tijdens de dioxine-crisis. De Vlaamse rivierpaling zit immers boordevol PCB’s, dioxines, zware metalen en pesticiden. Surf bijvoorbeeld eens naar dit artikel.   Vis en schaaldieren vormen een... lees verder