Over Dieter Blancquaert

Avatar of Dieter Blancquaert

Dieter Blancquaert studeerde af als bioloog aan de UGent in 2007 en haalde in 2013 zijn doctoraat. Zijn onderzoek naar rijst met een hoger gehalte vitamine B9 verscheen in Nature Biotechnology. Sinds 1 juni 2016 werkt hij aan het Proefcentrum voor Sierteelt. Hier is Dieter werkzaam op drie projecten, steeds ten dienste van de sierteeltsector. Het eerste project gaat over het voorkomen van quarantaine boomschimmels in België. Het tweede project is een demonstratieproject rond bodemerosie in de sier- en fruitteelt. Een derde project gaat over rentabiliteit in de sierteelt.

 

Alle Posts door Dieter Blancquaert

 
 

Erosie in de sier- en fruitteelt

Geschreven 6 december 2016

In de sierteelt en de fruitteelt is de bodem van onschatbare waarde om een goede productkwaliteit te garanderen. Bodemerosie, het wegspoelen van de vruchtbare toplaag door regenval, is een belangrijk fenomeen dat door klimaatverandering vermoedelijk alleen maar zal toenemen. In Vlaanderen is 100.000 ha bodem erosiegevoelig, waardoor jaarlijks ongeveer 2.000.000 ton bodem wegspoelt. 20% hiervan komt in de waterlopen terecht. Per 1 januari 2015 dienen telers met erosiegevoelige percelen bepaalde maatregelen, zoals een minimale bodembedekking (80%), toe te passen. Vanuit... lees verder